Συλλογιστική ανάδραση
l.jpg Παιδιά, η δεντροαποστολή μας τελείωσε…

Αρχικά, διαβάσαμε την ιστορία του δάσους.

Ύστερα χωριστήκαμε σε ομάδες έτσι ώστε η αποστολή μας να γίνει ευκολότερη.
Πώς σας φάνηκε που εργαστήκατε σε ομάδες; Σας άρεσε;
Εργάστηκαν όλοι οι συμμαθητές σας;
Ακούστηκαν οι απόψεις όλων;
Υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ σας; Και αν ναι πώς τις λύσατε;
Σας άρεσαν οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκατε;
Υπήρξε κάτι που να σας δυσκόλεψε αρκετά;

Έπειτα παρουσιάσατε τη δουλειά σας.
Πώς κρίνετε την εργασία της κάθε ομάδας;
Έχετε κάτι να προσθέσετε;

kjpg.jpg
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε το quiz!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License