Προεκτάσεις
rul.jpg Για δείτε τι έχω να σας προτείνω!!

Η παραπάνω διαδικασία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με την ένταξη περισσότερο βιωματικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. η επίσκεψη σε δάση της περιοχής, οι αναδασώσεις κ.α

Ως προς τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος προτείνουμε, επιπλέον, τα εξής:
Θα μπορούσαμε να προβούμε σε δραματοποιήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν το δάσος στα πλαίσια του μαθήματος της θεατρικής αγωγής.
Στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τα στοιχεία του οικοσυστήματος των ελληνικών δασών σε σχέση με τα τροπικά δάση.
Όσον αφορά στο μάθημα των μαθηματικών θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα και ασκήσεις που να έχουν σχέση με το θέμα μας.
Στα πλαίσια της μυθολογίας θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το μύθο της θεάς Άρτεμις, η οποία ήταν θεά του κυνηγιού και προστάτιδα του δάσους.

Ενδιαφέρουσα θα ήταν ,επιπλέον, και η οργάνωση ημερίδας από τους μαθητές με θέμα "Η ημέρα του δάσους", ώστε να παρουσιαστεί η δουλειά τους στο κοινό.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα κατακτήσουν ευκολότερα τους επιδιωκόμενους στόχους, μιας και συμμετέχουν ενεργά και δυναμικά στην όλη μαθησιακή διαδικασία.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License