Πλαίσιο Στήριξης

Το συγκεκριμένο webquest θα μπορούσε να αποτελέσει υποστηρικτικό υλικό και να εφαρμοστεί στα πλαίσια των παρακάτω ενότητων των γνωστικών αντικειμένων των τάξεων Γ' και Δ' δημοτικού:

  • Γλώσσα Γ' δημοτικού, α' τεύχος, ενότητα: Ο κόσμος γύρω μας, κεφάλαιο 2: Τα χαρτιά ανακυκλώνονται.
  • Μελέτη του Περιβάλλοντος Γ' δημοτικού, ενότητα 2: Ο τόπος μας, κεφάλαιο 4: Ενδιαφέρομαι για το περιβάλλον.
  • Μελέτη του Περιβάλλοντος Δ' δημοτικού, ενότητα 3: Η φύση είναι το σπίτι μας, κεφάλαιο 10: Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου.

Επιπλέον, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος project με θέμα το δάσος ή ένα θέμα με το οποίο θα μπορούσαν να ασχοληθούν οι μαθητές τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Οι ώρες ενασχόλησης με τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση εξαρτώνται από το βαθμό ετοιμότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που είναι εντεταγμένα σε αυτή, όπως για παράδειγμα το kidspiration, η αναζήτηση πληροφοριών σε μηχανές αναζήτησης κ.ά.

Αξίζει να σημειωθούν, στο σημείο αυτό, κάποιες βασικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη χρήση του συγκεκριμένου webquest.Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση:

  • του εργαλείου kidspiration
  • του προγράμματος Microsoft Word
  • μηχανών αναζήτησης για την εύρεση πληροφοριών

Παράλληλα, καλό θα ήταν να έχουν αναπτύξει ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες και να είναι εξοικειωμένοι με το να εργάζονται σε ομάδες.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License