Δημιουργοί

Είμαστε μια ομάδα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα πλαίσια του σεμιναρίου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον" δημιουργήσαμε αυτή την ιστοσελίδα. Η ομάδα αποτελείται από τις: Μαρία Ξηνταροπούλου, Ειρήνη Πήλιουρα και Ρούκστουλ Σελήνη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License