Διδακτικές Ενέργειες
tree.jpg
Και η δεντροαποστολή ξεκινάει..!!

Σας προτείνουμε να βρείτε τις ωφέλειες των δασών, τους κινδύνους που απειλούν το δάσος καθώς και τις συνέπειες αυτών των κινδύνων στον άνθρωπο, στα ζώα και στη φύση.
Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα δάση μας;
Πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τους γονείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας;
Για να σας βοηθήσουμε με τη δεντροαποστολή σας, σας προτείνουμε αυτές τις δραστηριότητες:

*Μπορείτε να φτιάξετε σχεδιαγράμματα με τις ωφέλειες του δάσους, με τους κινδύνους που το απειλούν, με τις συνέπειες των κινδύνων αυτών και τέλος με τους τρόπους που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε.

*Μπορείτε να βρείτε λέξεις από κρυπτόλεξο και να γράψετε τη δική σας ιστορία του δάσους.

*Θα μπορούσατε, ακόμα, να φτιάξετε μια αφίσα για να κάνετε τους γύρω σας να ενδιαφερθούν και αυτοί για το δάσος.

*Μπορείτε, τέλος, να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση του χαρτιού.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License