Διαδικασία
rul2.jpg

Η αποστολή αρχίζει! Σας προτείνουμε να χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα να αναλάβει μία αποστολή.

1η ομάδα- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Παιδιά, συζητήστε μεταξύ σας για το ποιες είναι οι ωφέλειες του δάσους, οι κίνδυνοι που το απειλούν, οι συνέπειες αυτών των κινδύνων καθώς και πιθανές λύσεις των προβλημάτων.

Oooops!!! Μήπως χρειάζεστε βοήθειά; Ο Ρούλης θέλει να σας δείξει τα εξής:
*H αξία του δάσους
*Βίντεο
*Δασική πυρκαγιά
*Δείτε τι έφτιαξαν και κάποιοι συμμαθητές σας

Και βέβαια ας μην ξεχνάμε το Google!!

Τώρα είστε έτοιμοι να φτιάξετε τα δικά σας σχεδιαγράμματα!!

2η ομάδα- ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Εσείς παιδιά, βρείτε τις λέξεις του σταυρόλεξου και έπειτα δημιουργήστε τη δική σας φανταστική ιστορία με τις λέξεις που βρήκατε. Γράψτε την ιστορία σας εδώ.
Ο Ρούλης προτείνει να βάλετε στην ιστορία σας και εικόνες που θα μπορούσατε να τις βρείτε στο Google!!

3η ομάδα- ΖΩΓΡΑΦΟΙ
Παιδιά, αφού δείτε το παρακάτω video δημιουγήστε μία αφίσα, ώστε να κάνετε τους γύρω σας να ενδιαφερθούν για το δάσος. Επίσης μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και εικόνες από το Google.

4η ομάδα- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
Παιδιά, ποια νομίζετε ότι είναι η σχέση χαρτιού- δάσους;Κοιτάξτε εδώ, για να μάθετε περισσότερα.
Αφού συλλέξετε τις πληροφορίες που σας χρειάζονται, απαντήστε στο παρακάτω quiz.

O ru.jpg έχει να σας δείξει κάτι!!

Αφού τελειώσετε όλοι με τις δραστηριότητές σας, παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License